Sunday, October 24, 2010

Hikmah menggerakkan jari telunjuk semasa tahiyat awal dan akhir

Share


Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tahiyat awal dan akhir adalah sunnah.

Gerakkan jari telunjuk adalah lebih keras dirasa oleh syaitan berbanding pukulan besi.

Nabi sallallahu 'alaihi wassalam mengkhabarkan menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud lebih keras dirasakan oleh syaitan dari pukulan besi. HR Ahmad, Bazzaar, Abu Ja`far al-Bukhteeri in al-Amaali (60/1), `Abdul Ghani al-Maqdisi in his Sunan (12/2) with a hasan sanad, Rooyaani in his Musnad (249/2) & Baihaqi.
blog comments powered by Disqus